O Blogu

Gdzie zaczynają się podatki, bardzo często kończy się logika”. Niestety! Tutaj na bieżąco i rzetelnie będę analizował orzecznictwo organów podatkowych, wyroki sądów administracyjnych i TSUE. Tutaj dowiesz się, z czym przyjdzie nam się zmierzyć w najbliższej przyszłości. Poddam analizie projekty. Zwrócę uwagę na zagrożenia!

Wytkniemy nieścisłości, zwrócimy uwagę na absurdy, a gdy się tylko da – będziemy chwalić. Nie ograniczymy się do materialnego prawa podatkowego i prawa procesowego. Wskażemy także, które rozwiązania ustrojowe negatywnie przekładają się na prawo podatkowe będąc jednocześnie „zmorą” dla przedsiębiorców, i nie tylko.

… a więc do dzieła!