Płatności za granicę tytułem ubezpieczenia obarczone ryzykiem podatkowym w zakresie poboru podatku u źródła

platnosc zagraniczna za ubezpieczenieCIT: Płatności za granicę tytułem ubezpieczenia obarczone ryzykiem podatkowym w zakresie poboru podatku u źródła.

W ostatnim wyroku WSA w Poznaniu uznał, że płatność za polisę, realizowana przez polskiego rezydenta (spółkę z o.o.), do zagranicznego podmiotu – podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła (WHT). Podstawę stanowi tutaj przepis art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT (wyrok WSA w Poznaniu z dn. 7 sierpnia 2020r., sygn. akt I SA/Po 87/20).

Gdzie tkwi problem

Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT podatek z tytułu uzyskanych na terytorium RP przez podatników nie będących rezydentami wynosi 20%. Dotyczy to przychodów z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.  

Inne sądy

Zdaniem WSA w Poznaniu wykupienie i zapłata za polisę ubezpieczeniową oznacza płatność za usługę, która swoją funkcją i charakterem jest usługą podobną do gwarancji. Inne wojewódzkie sądy administracyjne wprawdzie nie podzielają tego stanowiska i uznają, że pomiędzy tymi usługami nie ma podobieństw (np. wyrok z 22.01.2020r. I SA/Bd 655/19; wyrok z 04.08.2020r. I SA/Bd 249/20; wyrok z 09.07.2020r. III SA/Wa 2621/19).

Organy

Podobnie, jak WSA w Poznaniu – uważa jednak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wielu wydawanych interpretacjach indywidualnych, czego przykładem może być najnowsza interpretacja DKIS z 26.08.2020r. nr 0111-KDIB1-34010.269.2020.2.IZ.

Ryzyko podatkowe

Niestety niejednolite orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych powoduje, że podatnicy muszą dążyć do uzyskania certyfikatu rezydencji. Dodatkowym problem jest jednak konieczność dochowania należytej staranności przy weryfikacji warunków umożliwiających zastosowanie zwolnienia w związku z przyjmowanymi – na gruncie umów dotyczących unikania podwójnego opodatkowania – zasadami opodatkowania zysków przedsiębiorstw (vide: art. 7 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania).

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz