O Mnie

Jestem radcą prawnym od 2004 r. Od 1998 r., na co dzień, zajmuję się prawem podatkowym. Karierę zawodową rozpocząłem w czerwcu 1998 r. jako pracownik poznańskiej Izby Skarbowej, orzekając w dziale podatku dochodowego od osób prawnych. Od 2001 współpracowałem z wieloma kancelariami prawnymi, wspierając je w zakresie problematyki związanej z podatkami. Główne zainteresowanie skupiam na podatku CIT, PIT i VAT. Prowadziłem liczne szkolenia o tematyce podatkowej dla przedsiębiorców, w tym także zamknięte. Za mną także cztery lata dydaktyki. Od 2004 r. prowadzę własną praktykę w Poznaniu. Koncentruję się na doradztwie podatkowym dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.