Płatności za granicę tytułem ubezpieczenia obarczone ryzykiem podatkowym w zakresie poboru podatku u źródła

platnosc zagraniczna za ubezpieczenieCIT: Płatności za granicę tytułem ubezpieczenia obarczone ryzykiem podatkowym w zakresie poboru podatku u źródła.

W ostatnim wyroku WSA w Poznaniu uznał, że płatność za polisę, realizowana przez polskiego rezydenta (spółkę z o.o.), do zagranicznego podmiotu – podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła (WHT). Podstawę stanowi tutaj przepis art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT (wyrok WSA w Poznaniu z dn. 7 sierpnia 2020r., sygn. akt I SA/Po 87/20). Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Dodaj komentarz

NSA w sprawie ryczałtu od najmu staje po stronie podatnika

korekty faktur od 2021PIT: NSA w sprawie ryczałtu od najmu staje po stronie podatnika.

Stan faktyczny

Podatnik będąc menedżerem na etacie od jakiegoś czasu lokuje wolne środki w nieruchomości.

Z tych środków nabył już dwa lokale mieszkalne, jeden lokal użytkowy oraz budynek biurowo-magazynowy, przeznaczone do wynajmu. Niektóre już wynajmuje, niektóre są przygotowywane do wynajmu.

Zdaniem Podatnika skoro posiadanie nieruchomości jest dobrą lokatą kapitału, to nie wyklucza kolejnych nabyć w przyszłości.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatek PIT | Dodaj komentarz

Czy zakup kwiatów w związku ze śmiercią pracownika jest wydatkiem związanym ze sprzedażą opodatkowaną?

korekty faktur od 2021VAT: Zakup wiązanki lub kwiatów w związku ze śmiercią pracownika – nie jest wydatkiem związanym ze sprzedażą opodatkowaną. Niepozorny wyrok, z którego mogą wyniknąć dla podatników fatalne konsekwencje na gruncie PIT/CIT.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatek CIT, Podatek PIT, Podatek VAT | Dodaj komentarz

VAT: Zmiany na 2021 będą dotyczyć korekt

korekty faktur od 2021Brak obowiązku uzyskania potwierdzenia.

Zgodnie z najnowszym projektem do ustawy o podatku od towarów i usług – od 01.01.2021r. zmianie ma ulec ust. 13 w art. 29a VatU.

Zniknąć ma zatem uciążliwy obowiązek posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługi. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatek VAT | Dodaj komentarz

AKCYZA: Szokujące interpretacje podatkowe w sprawie akcyzy od najmu/leasingu samochodu osobowego z zagranicy.

Ostatnimi czasy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozpoczął, jak się wydaje, dryf ku nowym lądom. Analiza trzech najnowszych interpretacji indywidualnych zapewne zmroziła krew w żyłach niejednego księgowego lub dyrektora finansowego, jeśli tylko jego firma korzysta na terytorium RP z samochodów osobowych leasingowanych lub najmowanych z zagranicy i tam też zarejestrowanych.

Chodzi tutaj o następujące interpretacje:

  1. nr 0111-KDIB3-3.4013.241.2017.1.J.S. z dn. 19.12.2017 r.;
  2. nr 0111-KDIB3-3.4013.227.2017.1.W.R. z dn. 19.12.2017 r.;
  3. nr 0111-KDIB3-3.4013.265.2017.1.J.S. z dn. 16.02.2018 r.

Problem został także poruszony ostatnio w prasie podatkowej (vide: Rzeczypospolita z dn. 26 marca 2018r., Podatki i Księgowość, str. 1.).

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatek akcyzowy | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz

VAT: Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez kontrahenta wykreślonego z rejestru

Od 1 stycznia 2017 r., w wyniku nowelizacji ustawy od podatku od towarów i usług (dalej: VatU), wprowadzone zostały nowe regulacje w zakresie procedur rejestracyjnych VAT, w tym wykreślenia podmiotów z rejestru. Celem tej regulacji, idąc myślą Naczelnego Sądu Administracyjnego, było uporządkowanie rejestru podatników Vat poprzez wyeliminowanie z niego podmiotów nieistniejących lub takich, które w rzeczywistości nie wykonują czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (wyrok NSA z dnia 25 czerwca 2012 r., sygn. I FSK 1370/11).

Jednym ze skutków wprowadzonych zmian są częste próby podważenia przez organy podatkowe prawa do odliczenia VAT na podstawie faktury wystawionej przez niezarejestrowanego/wykreślonego/ kontrahenta.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatek VAT | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

VAT: Miejsce świadczenia przy dostawie towarów z montażem

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) wprowadziła do polskiego systemu podatkowego instytucję miejsca świadczenia, które determinuje miejsce opodatkowania danej czynności.  Jedną z czynności podlegających opodatkowaniu na gruncie ustawy o VAT jest odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Miejsce dostawy towarów wynika z przepisów art. 22-24 ustawy o VAT, będących odbiciem odpowiednich unijnych regulacji zawartych w dyrektywie VAT z 2006/112/WE r.

Miejsce świadczenia przy dostawie towarów z montażem lub instalowanych

Przepisy regulujące miejsce dostaw towarów wyróżniają siedem grup dostaw towarów. VAT-owcom szczególną trudność przysparza grupa dostawy towarów, które są przez dokonującego dostawę lub przez podmiot działający na jego rzecz instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatek VAT | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

PIT: Wartości niematerialne i prawne – od 2018 r. utrudniona optymalizacja

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe zasady w zakresie ujęcia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych oraz wszelkiego rodzaju opłat związanych z nabyciem lub odpłatnym korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych.

Przed przystąpieniem do zaplanowania działań optymalizacyjnych, które do tej pory były częstą formą optymalizacji obciążeń podatkowych – koniecznie trzeba przeanalizować brzmienie trzech nowych regulacji, tj. art. 23 ust. 1 pkt 45a, pkt 45c oraz pkt 64 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PdofU).

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatek PIT | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

CIT: Dla wielu polskich spółek zależnych właśnie aktualizuje się obowiązek złożenia pierwszego powiadomienia CBC-P

Obowiązek raportowania Country-by-Country został pierwotnie wprowadzony do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w jej art. 27 ust. 6. Jak planowało Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu ustawy – obowiązek ten miał dotyczyć zaledwie ok. 100 polskich podatników. W rzeczywistości okazuje się, że jest inaczej, gdyż istotne obowiązki spadają także na spółki zależne, które nie mają obowiązku raportowania.

Przepis art. 27 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: PdopU) został uchylony mocą art. 93 ustawy z dn. 9 marca 2017 r. – o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. poz. 648) [dalej zwanej: WipU].

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatek CIT | Otagowano , , , , , , , | Dodaj komentarz

VAT: Interpretacja ogólna w sprawie menadżerów – lekko chybiona

Minister Rozwoju i Finansów, w dniu 6.10.2017 r., wydał interpretację ogólną na podstawie art. 14a § 1 pkt 1 OrdU (nr PT3.8101.11.2017), która miała rozwiać wątpliwości, jakie w odniesieniu do menadżerów, pojawiały się w VAT w związku z objęciem tych osób zakresem działania tzw. ustawy kominowej (ustawa z dn. 09.06.2016 r. – o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Dz.U. z 2016, poz. 1202, ze zm.).

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatek VAT | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz