VAT: Nowa regulacja dotycząca trzymiesięcznego okresu na odliczenie VAT przy imporcie usług, WNT oraz krajowym odwrotnym obciążeniu – niezgodna z dyrektywą 2006/112/WE

Tak przynajmniej wynika z pierwszego w tej materii wyroku, który został wydany przez WSA w Krakowie (wyrok z dn. 29.09.2017 r., I SA/Kr 709/17).

Przypomnijmy, że ustawą z dn. 1 grudnia 2016 r. (Dz.U. poz. 2024) zmieniono bowiem zasady dotyczące prawa do obniżenia podatku należnego w przypadku importu usług, WNT oraz przy tzw. odwrotnym obciążeniu.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. zaczęło zatem obwiązywać, istotne jak na warunki UE, ograniczenie w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego. Otóż, ustawodawca postanowił, że podatnik, może odliczyć podatek należny bez negatywnych konsekwencji w VAT – jedynie w okresie /3/ trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym – w odniesieniu do nabytych towarów lub usług – powstał obowiązek podatkowy w VAT.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatek VAT | Otagowano , , , , , , | Dodaj komentarz

PIT: Od 1 stycznia 2018 r. zmiany w zakresie kwoty wolnej od podatku

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych PIT, CIT i zryczałtowanym podatku dochodowym. Zmian jest dużo i mają obowiązywać już od 1 stycznia 2018r. Rząd opowiedział się między innymi za podniesieniem kwoty wolnej od podatku.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatek PIT | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz

CIT: Czy podział majątku likwidowanej spółki z o.o. rzeczywiście generuje dla tej spółki przychód do opodatkowania ?

Wyrokiem z dnia 27.06.2017 r. (II FSK 658/17) NSA – przesądził, że tak. To pierwszy, znany mi wyrok NSA w tego rodzaju sprawie, który jest niekorzystny dla spółki. Czy słuszny ? Moim zdaniem absolutnie nie! Jeśli chcesz wiedzieć dlaczego, zapoznaj się z moim punktem widzenia poniżej.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatek CIT | Otagowano , , , , , | Dodaj komentarz

VAT: Protokół odbioru prac budowlanych i remontowo-budowlanych a VAT

Protokoły częściowego odbioru prac, jak  też protokoły końcowe, to w branży budowlanej norma. Strony na ogół regulują zasady ich wystawienia i podpisania w umowie o roboty budowlane lub w umowie o prowadzeniu prac budowalno-remontowych.

Często zapis umowy brzmi następująco: „Wykonanie prac budowlanych zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym, który stanowi podstawę wystawienia faktury VAT”. Nierzadkie są także zapisy, iż „Za dzień wykonania prac należy rozumieć dzień podpisania protokołu końcowego stwierdzającego niewadliwy i bezusterkowy odbiór dzieła”.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Podatek VAT | Otagowano , , , , | Dodaj komentarz